W mojej klinice pracowała osoba, który pełniła funkcję ABI. Dostała ona wolną rękę odnośnie przepisów RODO. Miała zająć się wdrożeniem i pełnić później funkcję Inspektora. Bez podania jakiegokolwiek powodu pracownik złożył wypowiedzenie. Czy mogę w jakiś sposób ukarać takiego pracownika? Słownie byliśmy umówieni, że zajmie się u mnie RODO i teraz zostałem „na lodzie”. Co powinnenem teraz zrobić?

Kiedy oraz w jaki sposób będą wprowadzane elektroniczne recepty?

Czy z księgową należy zawierać umowę powierzenia przetwarzania danych?

Czy można pobrać opłatę przed wykonaniem usługi medycznej, tak aby zabezpieczyć się przed pacjentami, którzy nie chcą zapłacić?

Jakie informacje powinno się zamieszczać na odpadach medycznych wg nowego rozporządzenia?

W jaki sposób należy przygotować indywidualną praktykę do RODO?

Uprzejmie proszę o informację, jak rozumiane jest przetwarzanie na dużą skalę danych osobowych. Czy określono konkretną ilość np. posiadanych kartotek pacjenta? Od jakiej ilości danych przepisy nakładają obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych?

Spotkałem się ostatnio z interpretacją zaleceń dla IDO, która mówiła o zakazie zatrudnienia na tym stanowisku osoby pozostającej w relacji rodzinnej (zięć) z właścicielem placówki, z powodu domniemanego braku neutralności. Z czego wynika taka opinia? Skąd domysł, że osoba z rodziny jest z założenia nieneutralna? Czy jest to wyłącznie luźna interpretacja definicji neutralności, czy istnieje przepis rozstrzygający to odgórnie? Czy w końcu prawdą jest, że na stanowisku IDO nie może znajdować się osoba pozostająca w relacji rodzinnej z właścicielem placówki, mimo, iż posiada kompetencje do sprawowania tej funkcji?

Czy recepcjonistka może wydać pacjentowi kopię dokumentacji medycznej, gdy lekarza nie ma w gabinecie?

Czy jedna firma może zakupić od innej firmy używany pakiet office?

Co może być sprawdzane przez Urząd Wojewódzki podczas kontroli placówki medycznej? Czy pracownik urzędu ma prawo do wglądu w dokumentację i dokonania jej oceny?

Czy Urząd Wojewódzki ma obowiązek poinformować o zamiarze dokonania kontroli podmiotu leczniczego?

Czy Urząd Wojewódzki ma obowiązek poinformować o zamiarze dokonania kontroli podmiotu leczniczego?

Pacjentka oskarża pracowników recepcji o to, że podczas, gdy ona znajdowała się w gabinecie zabiegowym, w poczekalni została skradziona jej osobista rzecz. Czy placówka ponosi odpowiedzialność za rzeczy pozostawione przez pacjentów w poczekalni?

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny