Skład Rady Naukowej magazynu Nowy Gabinet Ginekologiczny:

 

  • Pani Prof. dr hab. Anna Nasierowska-Guttmejer

Zakład Patomorfologii CSK MSW w Warszawie;
Zakład Patologii, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;

 

  • Pani Prof. dr hab. Janina Markowska

Katedra i Klinka OnkologiiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

 

  • Pani lek. med. Beata Sterlińska-Tulimowska

Wykładowca LAHA, wykładowca Fotona, Tulimowski&Sterlińska Gabinety Warszawa;

  • Pan  Prof. dr hab. Zbigniew Celewicz

Klinika perinatologii, Położnictwa i Ginekologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie;

 

  • Pan Prof. dr hab. Włodzimierz Sawicki

Kierownik Katedry i Kliniki Położnictwa Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej II Wydziału Lekarskiego WUM;

 

  • Pan Ivan Fistonić, MD, PhD

Professor at University of Applied Health Sciences, Zagreb, Croatia;

Assistant Professor at University Department of Health Studies, University of Split, Split, Croatia;

Director of Institute for Women’s Health, Zagreb, Croatia;

 

  • Pan lek. med. Jacek Tulimowski

Lekarz ginekolog, redaktor naczelny magazynu Nowy Gabinet Ginekologiczny; Tulimowski&Sterlińska Gabinety Warszawa;

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny