e-ginekologia.plZmiany w dokumentacji szpitalnej
Lekarz będzie mógł uzupełnić wpisy w historii choroby pacjenta po jego wypisaniu ze szpitala. Ponadto pojawi się wymóg wypełniania karty okołooperacyjnej. To najważniejsze zmiany, które pojawiły się w projekcie rozporządzenia zmieniającego przepisy dotyczące rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

 

Pytania do prawnika
Na pytania Czytelników odpowiada dr. Maciej Gibiński, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, właściciel kancelarii prawnej Centrum Doradcze Prawa Medycznego.

Aparaty USG
Lekarze ginekolodzy mają do dyspozycji wiele metod, które umożliwiają coraz szybszą i skuteczniejszą diagnozę pacjentki. Nowoczesne technologie pozwalają na udoskonalenie badań ginekologicznych i wykonywanych zabiegów. Jednym z najpopularniejszych urządzeń diagnostyki obrazowej jest ultrasonografi a (USG). Metoda ta wykorzystuje zjawisko odbicia fali ultradźwiękowej na granicy ośrodków o rożnych gęstościach.

 

Europejski sondaż świadomości w zakresie zrostów pooperacyjnych
European Society for Gynaecological Endoscopy (ESGE) przeprowadziło sondaż wśród europejskich lekarzy pytając o ich spostrzeżenia dotyczące problemu zrostów pooperacyjnych, wiedzy o metodach profi laktyki przeciwzrostowej i dostępnych produktach zapobiegającym zrostom. Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje z wyników tej ankiety.

Badania genetyczne w ginekologii
Badania genetyczne wciąż należą do diagnostyki wysokospecjalistycznej. Jednak obniżanie kosztów badań wraz z postępem technologicznym oraz znaczny postęp wiedzy o genomie człowieka, umożliwiają obecnie wykonanie badań genetycznych u pacjentów,
którzy często nawet nie wiążą swojej sytuacji zdrowotnej z uszkodzeniem genów.

Dokumentacja medyczna – nowe regulacje
Koszt uzyskania kopii dokumentacji medycznej będzie niższy niż poprzednio. Zmienią się zasady udostępnia i przekazywania dokumentacji medycznej, oraz jej przechowywania po zamknięciu placówki. Ministerstwo zdrowia przygotowało zmiany w ustawie o prawach pacjenta, które mają obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

Ochrona danych pacjentów
Ochrona danych osobowych jest dla lekarza sprawą skomplikowaną. Najważniejszym krajowym aktem prawnym dotyczącym danych osobowych w placówce medycznej jest ustawa o ochronie danych osobowych (dalej u.o.d.o.). Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych podlega regulacjom zawartym w tej ustawie. Na szczęście gabinety lekarskie nie musza zgłaszać baz danych pacjentów do GIODO.