e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówPrezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zapoznało się z projektem rozporządzenia Ministra Finansów. Dotyczy on sprawy zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas.

- Niezrozumiałe jest dlaczego w projekcie rozporządzenia zwalnia się podatników, których roczne obroty nie przekraczają kwoty 20 000 złotych, a jednocześnie wyłącza się możliwość skorzystania z tego uprawnienia przez lekarzy i lekarzy dentystów świadczących usługi opieki zdrowotnej. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej brak jest uzasadnienia dla wyłączenia usług świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów z ogólnego prawa do zwolnienia, które obowiązuje pozostałych podatników, których roczny obrót nie przekracza kwoty 20 000 złotych – czytamy w opinii Naczelnej Rady Lekarskiej. Lekarze i lekarze dentyści zobowiązani są do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny