PRENUMERATA GPIR

Jak zamówić prenumeratę kwartalnika Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna?
Periodyk „Ginekologia Plastyczna i Rekonstrukcyjna” od 2019 roku, będzie wydawany regularnie w każdym kwartale roku.
W roku 2018 przewidzieliśmy wydanie dwóch numerów. Dlatego jest możliwe zamówienie prenumeraty rocznej (obejmującej cztery kolejne
wydania kwartalnika od momentu zamówienia reklamy) w cenie 120 zł (30 zł za zeszyt).
Na konto, podane poniżej, należy wpłacić 120 zł. Po dokonaniu płatności należy przesłać e-mailem potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z adresem, na który gazeta ma być wysyłana. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT, muszą przysłać wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury.
Faktury wystawiamy do 7 dni od daty wpłynięcia płatności na konto.
Tel. 509 912 963,
e-mail: prenumerata@spsmedia.pl
Możliwe jest przesłanie prenumeraty za zaliczeniem pocztowym. Zamówienie należy złożyć telefonicznie lub faxem. Do kosztów prenumeraty doliczamy 12 zł za usługę pobrania pocztowego. Pierwszy zamówiony numer wysyłany jest następnego dnia po złożeniu zamówienia.


NUMER KONTA:
BZ WBK 37 oddział w Warszawie
nr 80 1500 1865 1218 6013 2651 0000,
SPS, ul. J. Kaczmarskiego 67/4,
02-679 Warszawa


WARUNKI PRENUMERATY:
• Prenumeratę przyjmujemy na kolejne 4 numery.
• Prenumeratę opłaca się w banku lub na poczcie.
• Koszty związane z dokonaniem wpłaty ponosizamawiający.
• Koszty przesyłki na terenie kraju ponosi wydawca.