e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówZmieniają się zasady kontrolowania placówek medycznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Po zmianach kontrole mają być mniej uciążliwe. Mają być przeprowadzane tylko tam, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Mają zostać również uproszczone procedury. Ministerstwo Zdrowia informuje, że powstanie korpus kontrolerski podległy bezpośrednio prezesowi, na wzór tego funkcjonującego w NIK czy ZUS. Więcej uprawnień zyskają sami kontrolerzy – otrzymają status funkcjonariusza publicznego. Wiceminister Zdrowia, Janusz Cieszyński twierdzi, że aktualnie kontrole są mało efektywne, a zasoby kadrowe pozwalają - statystycznie - na sprawdzenie podmiotu raz na kilkanaście lat. Pojawiają się już komentarze prawników, co do wprowadzenia nowych przepisów. Część z nich uważa, że przepisy są nieprecyzyjne, a same zmiany nie przyniosą planowanych korzyści. Zmiany wynikają z projektu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny