Czy, w związku z likwidacją NFZ, kończące się umowy będą aneksowane, czy NFZ będzie ogłaszać nowe postępowania konkursowe?

 

Myślę, że jest to pytanie, na które nikt nie zna jednoznacznej odpowiedzi. Pewne jest jedno: do momentu kiedy organ, który ma zastąpić Narodowy Fundusz Zdrowia, nie rozpisze konkursu ofert na świadczenia finansowane ze środków publicznych, możliwe są wszystkie rozwiązania. Właściwy Oddział Wojewódzki NFZ, może: zarówno rozpisać kontrakt NFZ, jak i aneksować dotychczasowe umowy.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny