Zamierzam wynająć innemu lekarzowi pomieszczenie własnego gabinetu. O jakich zapisach powinienem pamiętać w umowie najmu?

 

Odpowiedź:
Wynajmując gabinet innemu lekarzowi należy pamiętać o kilku zapisach związanych z wykonywaniem działalności leczniczej.
Lekarz wynajmujący gabinet (najemca) powinien w umowie najmu wpisać, że na wynajmującym ciąży obowiązek:
-    odbioru własnego gabinetu przez PSSE;
-    rejestracji kasy fiskalnej;
-    prowadzeniu własnej, odrębnej dokumentacji medycznej;
-    podpisaniu odrębnej umowy na odpady – osoba, która wynajmuje drugiemu lekarzowi gabinet nie może w jego imieniu zbierać odpadów medycznych, gdyż nie ma do tego stosownych uprawnień;
-    prowadzenie własnej dokumentacji przeciw zakażeniowej (procedury przeciwdziałania zakażeniom, wykonywania kontroli wewnętrznych);
-    zatrudnienia personelu pomocniczego.
Dodatkowo istotne są kwestie treści umowy podyktowane przepisami kodeksu cywilnego. One uzależnione są od ustaleń pomiędzy stronami.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny