Czy można pobrać opłatę przed wykonaniem usługi medycznej, tak aby zabezpieczyć się przed pacjentami, którzy nie chcą zapłacić?

Odpowiedź:
W świetle prawa jest możliwe pobranie opłaty z góry, zanim pacjent skorzysta z porady, jednak pod pewnymi warunkami. Odpowiedź na to pytanie zdecydowanie nie wiąże się z prawem ochrony zdrowia, jako takim. Nie ma też żadnego znaczenia fakt, iż dotyczy ono konsultacji lekarskiej. W istocie zagadnienie odnosi się do dopuszczalności pobierania opłaty z góry. I tutaj odpowiedź jest twierdząca. Tak, wolno pobrać opłatę z góry.
Z doświadczenia wynika wszak, że w przypadku pobrania zaliczki spada tendencja do niekorzystania z wizyt. Należy jednak zwracać uwagę na przepisy prawa podatkowego, np. art. 106f ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Powołany przepis dotyczy obowiązku wystawiania faktury. Należy również pamiętać o opracowaniu regulaminu takich przedpłat, z wyraźnym wskazaniem, jakie są warunki zwrotu przedpłaty (siła wyższa, niemożność wykonania usługi, rezygnacja pacjenta, ze wskazaniem na ile dni przed planowaną usługą, itp).

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny