Co mogę zrobić, jeśli recepcjonistki w czasie pracy wykonują prywatne telefony? Upomnienia ustne i pisemne nic nie dają. Czy ostatecznym wyjściem jest zwolnienie takiego pracownika?

 

Odpowiedź:
Podobnie, jak w poprzednim pytaniu, dotyczącym konfliktu pracowniczego, mogę Panu udzielić dwóch rad. Po pierwsze, jeżeli pracownik nie szanuje pracodawcy, to nie powinien być jego pracownikiem. Po drugie, z prawnego punktu widzenia wszystko zależy, na podstawie jakiej umowy świadczona jest przez recepcjonistki praca. Umowy cywilno - prawne nie przewidują konsekwencji prawnych (chyba, że uzna Pan rozmowy prywatne jako niewłaściwe wykonywanie umowy). W przypadku umowy o pracę może Pan upomnieć pracownika, ukarać go naganą wpisaną do akt. Kara finansowa za tego typu przewinienie nie wchodzi w grę.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny