e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówLekarze należą do grupy świadczeniodawców usług medycznych, którzy są zobowiązani do przygotowania sprawozdania wynikającego z ustawy o statystyce publicznej. O tym corocznym obowiązku przypomina Ministerstwo Zdrowia.


Według przepisów prawa, za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna, a nawet pozbawienie wolności do 2 lat. Podmioty lecznicze są zobowiązane do udzielania pełnych i wyczerpujących informacji określonych szczegółowo w ustawie. Wszystkie dane z gabinetów dentystycznych trafiają do specjalnej platformy informatycznej. Są wprowadzane i przetwarzane w Systemie Statystyki Ochrony Zdrowia. Wszelkie informacje na ten temat i sposób wypełniania formularzy znajduje się tutaj: https://www.csioz.gov.pl/statystyka/formularze/
Lekarze powinni złożyć następujące sprawozdania:
MZ-03 - sprawozdanie o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - do dnia 28 lutego 2018 (ze wstępnymi danymi za rok 2017) i do 30 czerwca 2018 r. z danymi ostatecznymi za rok 2017 (dotyczy tylko: samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej).

MZ-06 - Sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach – do końca września 2018 (z danymi za rok 2017/2018).

MZ-11 – sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w formie elektronicznej - do30 marca 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-13 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc – do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-14 – roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej; w formie elektronicznej - do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-15 – sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; w formie elektronicznej – do 28 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-19 – sprawozdanie z działalności zespołu oddziału leczenia środowiskowego domowego; w formie elektronicznej – do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-24 – roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – do 16 lutego 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-29A – sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej – do 31 stycznia 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-55 – okresowy, dzienny meldunek o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę; w formie elektronicznej lub papierowej - cztery razy w miesiącu, tj. w dniach: 7., 15., 22. i ostatnim dniu miesiąca po zakończeniu przyjęć.

MZ-88 – sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017.

MZ-89 – sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – do 2 marca 2018 r. z danymi za rok 2017.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny