e-ginekologia.pl - portal dla lekarzy ginekologówOgromne straty generuje Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Noworodkowy szpitala w Proszowicach. Przez zadłużenie pojawiło się nawet niebezpieczeństwo zamknięcie szpitala. Rada Powiatu przygotowała jednak program naprawczy dla szpitala.

Polega on na  przekazaniu Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Noworodków podmiotowi zewnętrznemu. To rozwiązanie umożliwi wzięcie kredytu. Ma to zaspokoić roszczenia wierzycieli. W programie naprawczym pojawił się również pomysł zmniejszenia kosztów płacowych przez redukcję zatrudnienia i zmniejszenie zatrudnienia. Pracownicy jednak sceptycznie podeszli do tego pomysłu, podobnie, jak  ordynator oddziału dr Maciej Kowalczyk, który twierdzi, że  ginekolodzy to jest specyficzna grupa. Są świadomi swoich umiejętności i chcą za to godziwego wynagrodzenia. Mówią wyraźnie: jak nie zarobimy tutaj, to w innym szpitalu w Polsce, a jak nie, to w Europie. Program naprawczy stwarza możliwość zaciągnięcia przez szpital 10-milionowego kredytu. Udzieli go Bank Gospodarstwa Krajowego, który zażądał opracowania planu i jego wdrożenia. Kredyt w większości (7 mln) ma zostać wykorzystany na inwestycje, reszta na spłatę najpilniejszych wierzytelności.

Sprzęt Ginekologiczny

loading...
Sprzęt ginekologiczny